Home
Kunst
    Dirk
    Béla
    Erika
    Frie
    Louis
Muziek
    Sound & Vision
Welzijn
    Hooggevoelig
    Voordrachten
    Massage
Links

      Welkom !    ateljee okee
      Deze site is bedoeld om activiteiten en mensen bij elkaar
      te brengen, ivm
kunst,  muziek & welzijn...


 
<<< zie hoofd- en onder-pagina's hiernaast
                      

    
!! op de pagina 'Welzijn' staan oa teksten ivm ...:

                                      'Nieuwe' relaties  
                          Authenticiteit
                                Familie-banden
                                      Levens-gebeurtenissen

            
          

                op déze Homepage :
 
    
 1. Dirk's mogelijkheden/activiteiten...
          
2.  enkele column(s)...
              3.  e-mail adres
                  4.  link 'Cafee'   (dansen, muziek, dj,...)
                      5.  mijn huidige favoriete spreuken...
                           6. 'trefwoorden'...
 

 e-mail :
    ... bij interesse kan je corresponderen  (opmerkingen, suggesties,    vragen, rechtstreekse coördinaten opvragen van deelnemers, ...)
               via     
ateljee.okee@icloud.com            Dirk's mogelijkheden:


   Begeleiding/ondersteuning/advies
ivm
              aankoop
of verkoop van een woning,
              'home-staging',...
   Ontwerp
/advies
                   tbv
aanleg & onderhoud van tuinen
   Praktisch advies
/ suggesties ivm
                  verbouwing/renovatie
van huizen,
                  thuis, gezonder wonen,...
                en ook :


   Figuratie
   tbv:  film, toneel, tv-programma's, commercials...
Ik heb ervaring met figuratie in film en clips.
M'n voorkeur gaat uit naar: gewone figurant, edel-figurant of special
      (minder dus naar publieks- of massa-figuratie)


    Individuele counseling:
     inspiratieve gesprekken,  doelgericht,  ivm:
                   het oplossen of hanteren van problemen
                     het vinden van antwoorden op vragen
                      het benutten van ongebruikte mogelijkheden
                        het ontwikkelen van kennis en vaardigheden


    Schrijven van columns, boek,...    PC-lessen  
           
(persoonlijke begeleiding voor absolute beginners)   
Geven van voordrachten

                                  (over levens-thema's)


  
    


    Enkele column(s)...:              
Interessante zienswijzen..., ivm
            'leven'  (en laten leven...)

                                                                                             (deels uit / vrij naar: tekst in "Wervel")

In de voorbije eeuw hebben landbouw,  economie en samenleving de 'boerenwijsheid' laten varen...
Gedurende decennia al worden planten beschouwd als niet veel meer dan
een mineraal gegeven, zonder veel 'leven' dus..., dat derhalve met mineralen (kunstmest) kan worden gevoed, en met derivaten van minerale olie (sproeistoffen) worden behandeld.
Dieren dan weer..., werden gereducerd tot een soort van 'planten', oa door
hun beweginsvrijheid te beperken (veehouderij op té weinig grond!), en ze
te voeden met allerlei afval...
En de mens..., werd meer en meer (ongemerkt...) aangemoedigd zich
als kuddedier te gaan gedragen...
(nvdr: alsof het ooit anders was...)

(Het publiek klapt, de patiëntenverenigingen willen nog meer haast, de grote multinationals doen er nog een schepje bovenop, de post-modernisten zijn blij dat de cyborg er nu aankomt, en allemaal roepen ze in een groot sado-masochistisch koor: "ja!, dames / heren biologen, geef ons aub een ander
lichaam !, ...een eigen wil hebben we al niet meer !")

(Nog een alternatief toemaatje...:   Ooit vertelde iemand mij over een
'zienswijze', waarbij er een evolutie zou bestaan van één levensvorm naar een andere toe...: mineralen zouden dan planten worden, planten dieren, deze laatsten zouden dan overgaan naar mens, en de mensen zou engelen worden...
Waar of niet waar..., whatever !..., but still: can make you think...)

Dit alles kan ons doen denken aan twee tegengestelde kernbegrippen...: autonomie en manipulatie...
Autonomie is het behoud van onaantastbare rechten, manipulatie daarentegen is het zich toe-eigenen van rechten die je eigenlijk niet bezit. (!)

Enige creativiteit inzake zelfbescherming
komt hier wel degelijk om de hoek kijken...
  "Bomen........."

                      
               
                                            "vroeger was alles beter,
                                                  en anderzijds trok het toen allemaal op niks" (!?)

Neem nu de bomen:  lang geleden stonden ze in grote groepen, met enorm
veel tesamen, de meesten zagen er het bos toen al niet meer door !
Heel veel later vonden de leden van het menselijke ras, dat ze niet snel genoeg naar het bevriende desgevalllend vijandelijke dorp konden en omgekeerd, en werden er wegen gebaand dwars door de bossen, wat vrij logisch was, ook ten voordele van de toenmalige slabakkende tewerkstelling...  Op andere plaatsen, waar helemaal géén bomen groeiden, waren er ook wegen, maar daarop soms te veel wind en/of te veel zon, dus werden langsheen de wegen bomen geplant, en zo werden wegen onder andere lanen..., waaronder veel mooie!, en het bomenbestand globaal bleef dus wat in evenwicht.

Toen die omzomende 'houten palen met bladeren eraan in de zomer', dik en groot waren, had een snuggere en pientere uitvinder, die daar lange tijd ondergezeten had, en zodoende voldoende in verbinding was (geweest) met de aarde en het universum, het 'gegronde' idee gekregen een auto uit te vinden, waarmee je nog sneller en beter kon leven ! (of toch tenminste: je verplaatsen, om élders je geluk te zoeken...)
Na afzienbare tijd wilde iederéén wel rondsnorren in zo'n ding, bij nader inzien toen al eigenlijk voornamelijk uit reden van ...status, maar niet getreurd !

Na verloop van tijd bleek dat niet alleen de kwaliteit van het leven erop vooruitging met zo'n snor-ding, maar anderzijds ook sommige levens flink ingekort werden erdoor!, zij het toen nog niet zozeer door de uitlaatgassen, dan wel door de letterlijke en figuurlijke knal die het gaf wanneer men door onachtzaamheid of iets in dien aard, onzacht tegen een niet onaardige snelheid in aanraking kwam met ...een boom langs de weg.  
Niet echt onder implus van het geklaag van hout-hakkers en -handelaars, wel echter meer als gevolg van het lichtelijk narcistische principe "dat staat in mijne weg, dus het moet verdwijnen!!", werden toen ettelijke bomen geveld, al dan niet onder het mom van 'een boom-ziekte'..., of onder druk van de och-arme verzekerings-maatschappijen...

In de daarop volgende jaren, lag dit west-europese land er vrij kaal bij..., en werden her en der de leegten naast de auto-wegen naarstig opgevuld met publiciteits-borden, dit voor allerhandeprodukten die het leven aangenamer zouden maken, zoals daar zijn: verzekeringen tegen ongevallen, medicamenten om te genezen van de negatieve effecten van de uitlaat-gassen, nog snellere auto's, en niet te vergeten : vakantie-bestemmingen om naatoe te gaan, liefst in een bosrijke omgeving zonder auto's...

Tot bepaalde al dan niet prominente landgenoten en/of politici het welletjes vonden, en nieuwe ideeën nodig hadden voor hun verleidings- of verkiezings-campagne, en bomen en bossen terug gingen promoten zelfs! Onder hun impuls, na verloop van tijd vlotjes nagevolgd door een groot deel van de bevolking, werden hele boom-bossen en bossen bomen terug aangeplant!, niet alleen op 'openbare plaatsen', maar ook rondom woningen van de mensen.
Na decennia kwam het zelfs zover, dat er heel wat links en recht gegluurd werd van alle kanten naar elkander, om te zien of toch maar niemand één of andere boom zou omzagen, zonder 'kap-vergunning'! (dit is geen tegenstelling!)  Ruzies hierover in gemeenteraden, regerings-, huis- en anderer kamers, waren niet uit de lucht, en het gerecht had soms de handen vol met het zoeken naar weerom de schuldige!

En inderdaad, het bomen-bestand herstelde zich terug in zekere mate, zodat iedereen terug wat het gevoel kreeg hier op aarde te zijn...
Tot... bepaalde mensen, die een met héél andere zaken bezig geweest waren de voorbije jaren, namelijk met het boren naar en verkopen van aardolie en afgeleiden..., een boom begonnen op te zetten over de steeds maar stijgende prijzen van grondstoffen en lonen, met voorbedachte rade inderdaad, want zo konden ze de prijzen van de afgewerkte produkten flink de hoogte in laten ingaan!
Van minder comfort was allang geen sprake meer, dus werd naarstig gezocht naar alternatieven:  de woningen werden meer en meer ingepakt, met isolatie dus, om de warmte binnen te houden.  Dat mensen, net zoals dieren en planten, ook wel eens lucht nodig hadden, was van ondergeschikt belang...

Toen uiteindelijk ook de verkoop van die isolatie-materialen wat begon te stagneren, werd overgeschakeld op een alternatief en voor sommigen ook wéér een heel lukratief systeem: zonne-boilers en zonne-panelen!!  Wat een uitvinding!: geweldig duur, afschrijfbaar op zo'n 20 à 30 jaar, maar who cares!, want met de beschikbare en stevig gepromote voedingssupplementenworden we gagarandeerd allemaal 150 jaar !
Om dit doordachte plan, slechts door geïsoleerde (!) enkelingen 'snood' genoemd..., in alle volledigheid ten uitvoer te kunnen brengen, stond er echter wel één en ander in de weg:  namelijk de bomen rondom de woningen, die vroeger het uitzicht verfraaiden, de lucht wat minder vervuild maakten, in de winter de felle gure wind wat tegenhielden, namen het zonlicht weg uit de ogen van de lieftallige zonne-panelen!!, dus:   kàppen én omzagen die handel, hoe sneller hoe liever, vergunning
of niet, wie maalt daar nu om!!??

Okee, een klein nadeeltje, allicht maar in eerst instantie, is het feit dat het oa in onze huizen in de zomer nu véél te warm is..., want er zijn geen bomen-met-bladeren meer die het zonlicht filteren en temperen in de warme maanden van 't jaar...
Vermits alles eigenlijk al uitgevonden was/is, hoeven er op dat gebied geen inventieve denkers meer te zijn, alleen nog handige zakenmensen, die op het juiste moment wéér de ideale oplossing voor dit nieuw gecreëerd probleem naar voren schuiven.   Juist! :
airco!,
die moet je écht wel hebben !!, anders is het hier gewoon niet meer lééfbaar !!

             DiedeRik  (=Dirk...)                enkele LINKS:

                                                      dansen            
   Je kan ook eens surfen naar een andere site van me:
www.cafee-okee.be
ivm algemeen en expressief Dansen, 
                   en DJ-Dirk  

                                                    
   Photorealistic 3D visualisation and animation in various fields:
   (product design, architecture, interior design, advertising, etc...)

                                                                 Wouter Wynen


                5. m'n huidige 'lijfspreuken'...:"De meesten zien erg goed wie je lijkt te zijn;
                 weinigen voelen aan wie je werkelijk bent
"


"Kwaliteit ontstaat,
               door motivatie gericht op welzijn en verbondenheid""Dwarsliggers zijn nodig,
                om het treinspoor recht te houden""Nacht-dromen verwerken het verleden,
                  dag-dromen creëren de toekomst..."


" Ce que le public te reproche,
                           cultive-le, c'est toi ! "


" Als we in een RELATIE onszelf tonen,
       (ons niet verbergen dus),
       worden we niet tot een bron van ergernis,
       maar krijgt onze ZIEL de voeding die ze verdient
                       en waar ze naar verlangt ""Ik ben volmaakt,
         maar nog niet af..."" Het verschil tussen jou en mij,
          is even groot als het verschil tussen mij en jou ! "


"Alleen degenen die het onzichtbare kunnen zien,
         kunnen het onmogelijke doen.""Eerst mens worden,
     dàn pas een 'goed mens'...
"


"Meesterschap over het leven,
        is geen kwestie van beheersing, of kennis, of...,
        maar het vinden van een evenwicht tussen "Zijn en "mens zijn""De spirituele reis is geen 'succesverhaal'...,
         maar een reeks verminderingen van het (valse) zelf."


"Kijk in plaats van altijd omhoog ook eens opzij."
           (breng eerst de situaties en relaties met jezelf en de anderen
                rondom je in orde,   in prioriteit tegenover je relatie met het                 universum/god/...,  -  welke laatsten je echter wél kunnen
bijstaan)


"We zijn niet op aarde om spiritueel te worden;
      we zijn spirituele wezens...,
             die als taak hebben volledig mens te worden !"


"Een wonder is niet:
door de lucht vliegen, of over water lopen...,
maar wel:  wandelen op de aarde..."


"the fool on the hill...,
sees the sun going down...
and the eyes in his head...
see the world spinnin' 'round...!"

                    6. 'Trefwoorden'...

                                 inzicht/doorzicht/overzicht
                                 analyse/synthese
                                 creativiteit/inventiviteit/inspiratie
                                 communicatie/contact/boodschap
                                 doseren/selectie
                                 integer/autentiek/verantwoordelijk
                                 afstemmen/aandacht/mindfull
                                 harmonie/evenwicht

                                 innig


   
                           Beste groeten! 
                                       Dirk

dirk

Niets van deze site mag worden gecopiëerd, verveelvoudigd of gebruikt, zonder toestemming van
de eigenaar.

Deze site is gemaakt vanuit mijn interesse voor oa muziek, dansen, kunst,... , als hobby.
Enkele standpunten en voorwaarden, om te anticiperen op eventuele misverstanden: opname op de
site (derden, kunstenaars, hyperlinks,...) gebeurt in wederzijds overleg. Er is geen verhaal mogelijk
tegenover eventuele niet-opname, of latere verwijdering/ stopzetting. Ik kan niet verantwoordelijk
of aansprakelijk worden gesteld voor eender welke negatief effect, ivm raadpleging of gebruik, of
voor onjuiste of onvolledige informatie. De inhoud van deze site (hyperlinks incl.) kan steeds zonder
aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De info en
links, houden geen enkele bekrachtiging in van de activiteit, de externe site, of van de inhoud ervan.

De opname impliceert automatisch akkoord met het hogervermelde.